تابلوهای مجاز و غیر مجاز

تابلوهای مجاز و غیر مجاز

تابلوهای مجاز و غیر مجاز 2560 1707 ریحان ساین

تابلوهای مجاز و غیر مجاز

تابلوهای غیر مجاز:

تابلوهایی که نصب آنها غیر قانونی بوده و در صورت نصب مطابق قانون شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر عمومی جلوگیری نماید.

انواع تابلوهای غیر مجاز:

 • هر نوع تابلویی که دارای چراغ های چشمک زن،چراغ هایی با نورهای لحظه ای خیره کننده یا چراغ های رنگی متحرک یا با شدت رنگ متغیر بوده و از مسیر بزرگراه ها قابل رویت باشد، غیر مجاز است. چنانچه این تابلوها مطابق قوانین برای امنیت عمومی مردم یا هشدارهای ترافیکی نصب شده و یا نشانگر زمان، دما و شرایط جوی و محیطی باشد،مجاز است.
 • هر نوع تابلویی که پنجره، درب ،راه های خروج اضطراری پلکان ها یا نردبانهای فرار یا عادی و بازشوها که دریچه‌های ورود نور یا هر نوع راه دخول و خروج بنا را سد کرده باشد،غیر مجاز است.
 • هرگونه تابلو که در محیط‌های عمومی و املاک خصوصی بر روی تجهیزات شهری مانند پست های برق، کیوسک تلفن، تیرها، جدول های کنار معابر، پیاده روها، چراغ های برق، شیرهای آتش نشانی، پل ها، علائم بزرگراه ها یا تابلوهای دیگر نصب شود، غیر مجاز است.
 • هر نوع تابلویی که به دلیل مکان قرار گیری موقعیت، اندازه، شکل و یا رنگ موجب مسدود کردن، معیوب کردن، محو و تزئین کردن مانع شدن یا مغشوش کردن منظر علائم انتظامی و کنترل ترافیک یا هر علامت یا وسیله دیگری شود که توسط نهادهای دولتی و عمومی نصب شده است و همچنین باعث اختصاص عبور یا اشتباه در هدایت وسایل نقلیه گردد، غیر مجاز است.
 • هر نوع تابلو دارای نورپردازی که موجب تابش نور مستقیم به داخل بناهای اطراف خود می شود مگر آنکه تابلو مربوط به بنای مذکور باشد، غیرمجاز است.
 • هر نوع تابلویی که کل یا بخشی از آن به هر شکل متحرک طراحی شده و از مسیر بزرگراه ها قابل رویت باشد، در این نوع تابلوها قرار دارد که این ممنوعیت شامل عقربه های ساعت بادنماها و پرچم ها یا آن دسته از تابلوهای موقتی که نصب آن مجاز دانسته شده نمی‌شود، غیرمجاز است.

انواع پلاک ها و تابلوهای مجاز:

 • تابلوهای راهنمای شهری

تابلو راهنما شهری

 

تابلو راهنما

 

تابلو دیواری

 

 • تابلوها و علائم انتظامی

تابلو علائم راهنمایی رانندگی

 

لایت باکس تبلیغاتی

تابلو اماکن

 

تابلو نما

 

 • تابلو ها و پلاک های داخل ساختمان

تابلو دیواریسطح مجاز انواع تابلوها:

 • سطح مجاز تابلوهای راهنمایی شهری، تابلوهای راهنمای مسیر، تابلو های اطلاع رسانی و تابلوها و علائم انتظامی در کنوانسیون های بین المللی و سایر مقررات داخلی تعیین گردیده است.
 • سطح مجاز تابلوهای تبلیغاتی، تابلو های معرف کاربری، تابلوهای نام ساختمان و تابلوهای داخل ساختمان بر اساس مقررات مورد عمل شهرداری‌ها محاسبه و تعیین می‌گردد.

تابلو تبلیغاتی

محدوده کلی نصب تابلوها:

تابلوهای معرف کاربری الزاماً باید در ملک محل وقوع کاربری نصب شوند مگر در مواردی که در این مقررات آمده باشد. محل نصب تابلو بر ساختمان باید به صورتی انتخاب شود که هماهنگ با خطوط و سطوح اصلی معماری و نمای ساختمان بوده و به تشخیص مسئولین به معماری و نمای ساختمان لطمه‌ای وارد نیاورد. تابلوها نباید نمای دومی برای ساختمان پدید آورند بلکه باید به گونه‌ای طراحی و نصب شوند که جزئی از نمای ساختمان به چشم آیند. تابلوهای مجاز روی نمای اصلی ساختمان باید به گونه‌ای قرار گیرند که در دید عمومی بر نمای ساختمان، هیچ بخشی از تابلو از لبه های محیطی نمای ساختمان خارج نگردد. محل نصب تابلوها باید همواره از لبه های عمودی نما نسبت به دیوار همسایه حداقل ۱۵ سانتی متر از کف پیاده‌رو و حداقل ۶۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد.

ارتفاع حد زیر تابلوها:

حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که از زیر آنها ها عبور می شود نباید از 5/2 متر پایین تر باشد و یا ساز و اجرای آن بالاتر از این ارتفاع نسبت به متوسط ترازکف و زمین معبر قرار گیرند. حد زیر این تابلو های دیواری و تابلوهای ایستاده که ضخامت آنها از ۱۰ سانتی متر تجاوز نمی کند و زیر آن افراد عبور نمی کنند، باید حداقل ۶۰ سانتیمتر بالاتر از متوسط کف زمین باشد.

تابلو نما

 

ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها:

در تابلوهای معرف کاربری حداکثر ارتفاع مجاز نصب لبه فوقانی تابلوهای دیواری مربوط به کاربری‌های واقع در طبقه همکف و نیز تابلوهای طره و ایستاده با پایه نگهداری آنها زیر سطح کف پنجره طبقه اول و حداکثر ۶ متر از متوسط کف معبر است.