ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی

ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی

نقش ارتباط کلامی در علائم ایمنی:

ارائه کنندگان علائم ایمنی کلامی باید آگاهی کافی از زبان داشته باشند و همچنین آن را به درستی تلفظ و درک کنند. ارتباط کلامی بین پیام دهنده و یک یا چند شنونده می تواند بصورت یک متن کوتاه ، جمله به جمله و گروهی از کلمات یا کلمات مفرد باشد. پیامها باید حتی الامکان مختصر، ساده و واضح بوده و مهارت ارتباط کلامی پیام دهنده با قابلیت شنونده پیام طوری باشد که ارتباط به نحو مناسبی برقرار گردد.ارتباط کلامی مستقیم چیست؟

ارتباط کلامی مستقیم میتواند به صورت مستقیم (با صدای گوینده) و یا غیر مستقیم توسط صدای ضبط شده انسان و یا صدای مصنوعی پخش گردد.

اهداف استفاده از تابلو ها و علائم هشدار دهنده خروج:

تابلو ها و علائم هشدار دهنده خروج در ساختمان ها به منظور هدایت صحیح افراد تعبیه شده است. به همین جهت خروجی های مختلف ساختمان باید توسط علائم و تابلوها کاملا واضح و آشکار گردند تا مردم بدانند راههایی غیر از راهی که از آن واردشده اند نیز برای خروج وجود دارد.

ضرورت نصب علائم خروج اضطراری:

اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال گریختن است دچار تردید نماید نصب علائم مکمل خروج اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم و در مکانهای مناسب در طول مسیر خروج، الزامی است.ضرورت نصب علائم ایمنی در ساختمان ها:

مالکان ساختمان مسئول نصب علائم در مکان های عمومی می باشند و در صورت عدم اطلاع باید با مسئولین ذی ربط در آتش نشانی هماهنگ نمایند. صاحبان مشاغل آزاد نیز مسئول نصب علائم ضروری در داخل قسمت خود ساختمان هستند. مسئول ایمنی ساختمان با نصب تابلوهای تکمیلی جهت باز نگه داشتن مسیرهای خروجی که معمولاً کمتر استفاده می شوند، امکان تبدیل آنها به انباری و محل انباشت وسایل وجود دارد را الزامی ‌کند. این علائم باید در محل‌هایی که به وضوح دیده می شود، با مضمون( خروجی اضطراری_ راه را باز نگه دارید) در قسمت های مناسبی از درب نصب شوند.ضرورت وجود علائم نورانی در تابلوهای خروج:

علائم نورانی خروج باید دارای نورپردازی داخلی و دارای حروف سفید رنگ بر اساس ضخامت قلم حداقل ۲۰ میلیمتر در روی زمینه شفاف سبز رنگ، حاوی کلمات خروج اضطراری یا راه پله اضطراری باشند و در نزدیکی درب یا پنجره ای که به خروج اضطراری هدایت می‌شوند، نصب می گردند. در صورتی که از همه نقاط خروجی، علامت خروج اضطراری دیده نشود باید علائم نورانی دیگری به صورت جهت نما با نورپردازی داخلی یا خارجی با حروف سفید بر اساس ضخامت قلم حداقل ۱۰ میلیمتر بر زمینه سبز در راهروها یا گذرگاه‌ها نصب شوند.

ضرورت نصب پلاک با رنگ مخصوص:

همه اتاق های خواب در مکانهای اقامت موقت باید یک پلاک با علامت تصویری در زمینه سفید و حروف سبز که محل خروج اضطراری را به صورت واضح مشخص نماید، دارا باشند.