پنجمین جشنواره تخصصی فودکورت 1399

پنجمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، رستوران و کافی شاپ و کسب و کار های وابسته 1399

پنجمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، تاریخ 27 بهمن 1399 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان این حوزه را در غرفه خود داشت.

پنجمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، رستوران و کافی شاپ و کسب و کار های وابسته 1399

پنجمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، تاریخ 27 بهمن 1399 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان این حوزه را در غرفه خود داشت.