مجتمع تجاری اداری تیداسنتر

مجتمع تجاری اداری تیداسنتر

دسته بندی : مراکز تجاری و اداری ،

نوع خدمات : طراحی، ساخت و نصب تابلو های آویز، تابلو های راهنمای طبقات، تابلو های اماکن و تابلو های ایمنی ،

توضیحات : ارائه خدمات ساینینگ و مجتمع به صورت فول سرویس ،