ریحان ساین

کـامـل بودن پکیــج خـدمــات و مـحصـــولات
بـــرای انـــواع نـــیـــازهــای تــابــلــو و ســایــن

ریحان ساین

طراحی بر اساس برندبوک
و بـا تـوجـه بـه هویـت سـازمـانی

ریحان ساین

تـنـوع پـذیری

سفارشی سازی

در فـــرم،رنـــگ، شــکــل و...

هر آن چیزی که در ذهن شماست

ریحان ساین

مشاوره و مهندسی محیط

نصب و پشتیبانی

در این مرحله به محل مورد نظر رفته و طبق نقشه تایید شده توسط کار فرما با وسایل اندازه گیری دقیق تابلوها را در جای مناسب خود جانمایی کرده و توسط یراق آلات مربوطه نصب میکنند و همچنین پشتیبانی میکنند و همچنین پشتیبانی میکنند و همچنین پشتیبانی میکنند و همچنین پشتیبانی این تابلو ها نیز بر عهده ی شرکت ریحان طرح گستر میباشد .

3

ساخت و اجرا

پس از امضای دفترچه، نمونه سازی اولیه تابلو ها انجام می شود و پس از تایید این نمونه ها توسط کارفرما هریک از تابلو ها توسط گروه ساخت با بهترین و مناسب ترین متریال ساخته می شود. زمان ساخت هریک از این تابلو ها باتوجه به نوع و جنسیت تابلو ها متفاوت است لذا شرکت ریحان طرح گستر این کار را در کمترین زمان ممکن انجام میدهد.

2

مهندسی محیط

شروع کار ما با بازدید میدانی است. در این بازدید همه ی اطلاعات برداشت شده و توسط طراحان ماهر مجموعه ریحان طرح گستر هریک از تابلو های راهنما طراحی میگردد و اصطلاحا مهندسی محیط میشود و جهت تایید کارفرما در اختیار او قرار داده می شود.در نهایت دفترچه ای در دو نسخه اماده می شود که دیتیل فنی و جانمایی و در انتها به امضای طرفین می رسد.

1

تابلو آویز

تابلوهایـی هسـتند کـه اطلاعـات همـان طبقـه و یـا اماکن مهم در طبقـات دیگر را ارائه مـی کنند ...

تابلو دیواری

این تابلوها عمدتاً برای نمایش بخشهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند...

تابلو تجهیزات ایمنی

این تابلوها جهت اطلاع رسانی کامل در مورد ایمنی، سلامت افراد و محیط زیست در محل های مربوطه نصب می گرد...

لایت باکس

از این نوع تابلوها جهت معرفی برند، محصولات، عملکرد و فعالیت آن استفاده میشود و به نوعی هویت کسب و کا...

تابلو نما

این نوع تابلو ها برای معرفی فضای تجاری و اداری مروطه در سر درب آن فضا نصب میشوند، کـه بـاعـث دیده شد...

بیلبورد و توتم

این تابلوها نوعی از تابلوهای سایز بزرگ به هدف تبلیغات یا راهنمایی مخاطب هستند...

حروف برجسته

بــرای تبلیغــات چــه در فضــای داخلــی و یــا فضــای خارجــی میتــوان از چــاپ اســتیکر و حروف برجس...


مراحل اجرای پروژه


به حمایت شما افتخار میکنیم


مشتریان ما