خدمات ریحان ساین

01 طراحی و مهندسی محیط

شروع کار مهندسی محیط با نیازسنجی اولیه است. ابتدا به وسیله پلان ها مهندسی محیط اولیه انجام می شود. بعد از آن به وسیله بازدید میدانی همه ی اطلاعات محیطی برداشت شده و اعتبار سنجی محتوا ها انجام می شود. سپس بر اساس هویت بصری و کانسپت فضا طراحی پوسته های ساین انجام شده و در نهایت دفترچه ای که شامل طراحی، دیتیل فنی و جانمایی تمامی تابلو ها است به امضای طرفین می رسد.

02 تولید و نصب

پس از امضای دفترچه فنی، نمونه سازی اولیه تابلو ها انجام می شود و پس از تایید این نمونه ها توسط کارفرما، تابلو ها توسط بخش تولید با بالاترین و به روزترین استاندارد ها ساخته می شوند. سپس کار به بخش نصب منتقل می شود و تیم نصب بر اساس دفترچی فنی و جانمایی های مشخص شده، کار نصب تابلو ها را انجام می دهند.

03 گارانتی و خدمات پس از فروش

تمامی محصولات و تابلو های شرکت ریحان ساین به مدت یکسال شامل گارانتی هستند. این پشتیبانی اینجا به پایان نمی رسد تیم ما با خدمات پس از فروش در تمامی مراحل طراحی، مهندسی محیط، تولید و نصب کنار شما خواهد ماند.