بایدها و نبایدهای ساینینگ

بایدها و نبایدهای ساینینگ

بایدها و نبایدهای ساینینگ 1440 960 ریحان ساین

بایدها و نبایدهای ساینینگ

تابلو راهنما

هدف از اجرای ساینینگ چیست؟

هدف از اجرای ساینینگ (تابلوهای راهنمای مسیر)، بهبود رفت و آمد و ترافیک مجموع با تاکید بر تعداد بهینه تابلوها و علائم می باشد. به این معنی که هم تعداد تابلوها و علائم روی آن ها کامل و مفهوم باشد و هم فاصله بین هر دو تابلو به گونه‌ای باشد که ناظر فقط با چرخاندن چشم به طرف تابلو بدون جابجا شدن مکان های مهم مجموعه نظیر خروجی‌ها، آسانسور ها، پله برقی و اماکنی مثل سرویس بهداشتی یا فودکورت را ببیند و به راحتی و بدون مشکل مسیر خود را انتخاب کند.

تابلو های ساینینگ در مواقع خطر نیز با آرایش صحیح و فواصل مناسب، باعث هدایت آسان و کم خطر مردم به خارج از مجموعه یا محل تجمع ایمن می شوند.ساینینگ نباید به گونه ای اجرا شود که مراجعین نیاز به سوال از دیگران و جابجایی جهت پیدا کردن تابلو داشته باشند. چنانچه ساینینگ مجموعه این ایراد را داشته باشد حتی اگر از نظر گرافیکی زیبایی و حتی سایز نوشتار درست باشد، باز هم کارایی لازم را نخواهد داشت و عملا مردود است.

تابلو راهنمای طبقات

فواصل دو تابلو از یکدیگر وابسته به چیست؟

  •  ارتفاع سقف و پهنای راهرو
  • مفاصل یا تقاطع های بین راهروها به این ترتیب که در تقاطع ها حتماً باید یک تابلوی علائم راهنما( ساین) وجود داشته باشد.
  • اندازه تابلو و به تبع آن اندازه نوشتار و علائم روی تابلو که خوانایی لازم را دارا باشد.

لازم به ذکر است که ارتفاع سقف و پهنای راهرو عامل مهمی در اندازه تابلو می باشد.

محل نصب

همان گونه که ذکر شد، محل های نصب تابلوی ارتفاع و تابلوهای آویز باید به گونه‌ای باشد که هم در راستای دید مناسب ناظر قرار گیرد و هم مزاحمتی بابت رفت و آمد و احیاناً حمل بار ایجاد نکند مثلاً تابلوی آویز با ارتفاع کم باعث ایجاد مزاحمت برای افراد بلند قد و بارهای حجیم می‌شود.

تابلو آویز

در تقاطع ها به دلیل زوایا و نقاط کور و نسبتاً زیاد حتماً باید تابلو با دید مناسب نصب شود. نکته بسیار مهم در جانمایی تابلوها این است که همیشه باید مراجعه کننده به مجموعه را فردی، کم‌سواد با بهره هوشی پایین در نظر گرفت و برای چنین شخصی ساینینگ را طراحی کرد. چرا که اگر با ساین بتوان این فرد را مناسب هدایت کرد حتماً به این طریق باقی مردم نیز هدایت خواهند شد.