مقالات

نقش رنگ ها در بدنه تابلوها و پیکتوگرام ها

نقش رنگ ها در بدنه تابلوها و پیکتوگرام ها 512 343 ریحان ساین

نقش رنگ ها در بدنه تابلوها و پیکتوگرام ها نقش رنگ بدنه در تابلوها در…

ادامه مطلب

علائم محیطی(پیکتوگرام)

علائم محیطی(پیکتوگرام) 612 612 ریحان ساین

علائم محیطی(پیکتوگرام) تاریخچه پیکتوگرام اولین آثار مربوط به پیکتوگرام را می‌توان در مصر یا چین…

ادامه مطلب

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی 1440 960 ریحان ساین

پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی کلیه تابلوهای دیواری باید به صورتی روی نمای…

ادامه مطلب

کاربرد تابلو های راهنما و ساینینگ در مراکز تجاری

کاربرد تابلو های راهنما و ساینینگ در مراکز تجاری 1440 960 ریحان ساین

کاربرد تابلو های راهنما و ساینینگ در مراکز تجاری تابلوهای راهنما مسیر تابلو های راهنما…

ادامه مطلب

جانمایی تابلوهای راهنما

جانمایی تابلوهای راهنما 2560 1920 ریحان ساین

جانمایی تابلوهای راهنما هدف از جانمایی تابلوهای راهنما چیست؟ مهم ترین هدف از جانمایی تابلوها…

ادامه مطلب

مفاهیم و خطوط تابلوها

مفاهیم و خطوط تابلوها 1440 960 ریحان ساین

مفاهیم و خطوط تابلوها مطالب تابلو: در خصوص تابلوهای انتظامی، راهنمای شهری و راهنمای مسیر،…

ادامه مطلب

تابلوهای مجاز و غیر مجاز

تابلوهای مجاز و غیر مجاز 2560 1707 ریحان ساین

تابلوهای مجاز و غیر مجاز تابلوهای غیر مجاز: تابلوهایی که نصب آنها غیر قانونی بوده…

ادامه مطلب

شرایط نصب تابلوها در فضاهای عمومی

شرایط نصب تابلوها در فضاهای عمومی 992 661 ریحان ساین

شرایط نصب تابلوها در فضاهای عمومی تابلو های تبلیغاتی: همه تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری…

ادامه مطلب

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما 1280 720 ریحان ساین

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما نقش تابلوهای شبرنگ: قسمت اصلی و تخصصی هر تابلو شبرنگی…

ادامه مطلب

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری 1166 1554 ریحان ساین

ضرورت وجود چراغ خروج اضطراری در چه مکان هایی چراغ های خروج اضطراری باید نصب…

ادامه مطلب