مقالات

ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی

ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی 1166 1554 ریحان ساین

ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی نقش ارتباط کلامی در علائم ایمنی: ارائه کنندگان…

ادامه مطلب

نقش نور در علائم ایمنی

نقش نور در علائم ایمنی 1183 783 ریحان ساین

نقش نور در علائم ایمنی ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها علائم…

ادامه مطلب

محدودیت مکان نصب انواع تابلو ها

محدودیت مکان نصب انواع تابلو ها 1440 960 ریحان ساین

محدودیت مکان نصب انواع تابلو ها   فاصله از خطوط برق فشار قوی: محل نصب…

ادامه مطلب

مفاهیم اجزای تابلوها

مفاهیم اجزای تابلوها 640 400 ریحان ساین

مفاهیم اجزای تابلوها سازه علائم تصویری و تابلو: وسیله نگهدارنده سطح اگهی علائم تصویری و…

ادامه مطلب

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال 1440 960 ریحان ساین

انواع تابلوها از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال تابلو کتیبه (افقی): مستقیماً منطبق و…

ادامه مطلب

انواع کاربرد تابلوهای راهنما

انواع کاربرد تابلوهای راهنما 880 1100 ریحان ساین

انواع کاربرد تابلوهای راهنما علائم ایمنی: علائمی هستند که توسط تابلو، رنگ، علامت نورانی یا…

ادامه مطلب

لزوم استفاده از تابلوهای راهنما در اماکن مختلف

لزوم استفاده از تابلوهای راهنما در اماکن مختلف 1457 1080 ریحان ساین

لزوم استفاده از تابلوهای راهنما در اماکن مختلف افراد زمانی که وارد یک فضای بزرگ…

ادامه مطلب

تابلوهای راهنما دیواری

تابلوهای راهنما دیواری 2560 1707 ریحان ساین

تابلوهای راهنما دیواری:   تابلو راهنما دیواری به اشکال مختلف ساخته می شوند همچنین این…

ادامه مطلب

تابلو راهنما

تابلو راهنما 626 419 ریحان ساین

تابلوهای راهنما تابلوهای راهنما که علامت نیز نامیده می‌شوند، همچون تابلوهای تبلیغاتی بخش جداناپذیری از…

ادامه مطلب

تاریخچه مال ها

تاریخچه مال ها 900 560 ریحان ساین

تاریخچه مال ها مال (Mall) از یک یا چند ساختمان و مجموعه به هم پیوسته…

ادامه مطلب