انواع ساین

تابلو ایمنی (HSE)

این تابلوها جهت اطلاع رسانی کامل در مورد ایمنی، سلامت افراد و محیط زیست در محل های مربوطه نصب می گرد...

تابلو دیواری

این تابلوها عمدتاً برای نمایش بخشهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند...

تابلو راهنمای طبقات

تابلوهایی هستند شامل اطلاعات هر مجموعـه (اطلاعات طبقات) که جهت مسیـریابـی بهتر و سهولت دسترسی مراجعه...

تابلو آویز

تابلوهایی هستند که اطلاعات همان طبقه و یا اماکن مهم در طبقات دیگر را به نمایش می گذارند...

استیکر و حروف برجسته

بــرای تبلیغــات چــه در فضــای داخلــی و یــا فضــای خارجــی میتــوان از چــاپ اســتیکر و حروف برجس...

بیلبورد و توتم

این تابلوها نوعی از تابلوهای سایز بزرگ به هدف تبلیغات یا راهنمایی مخاطب هستند...

تابلو نما

این نوع تابلو ها برای معرفی فضای تجاری و اداری مروطه در سر درب آن فضا نصب میشوند، کـه بـاعـث دیده شد...

تابلو تبلیغاتی

از این نوع تابلوها جهت معرفی برند، محصولات، عملکرد و فعالیت آن استفاده میشود و به نوعی هویت کسب و کا...