انواع ساین

تابلو دیواری

این تابلوها عمدتاً برای نمایش بخشهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند...

تابلو تبلیغاتی

از این نوع تابلوها جهت معرفی برند، محصولات، عملکرد و فعالیت آن استفاده میشود و به نوعی هویت کسب و کا...

تابلو راهنمای طبقات

تابلوهایی هستند شامل اطلاعات هر مجموعـه (اطلاعات طبقات) که جهت مسیـریابـی بهتر و سهولت دسترسی مراجعه...

تابلو آویز

تابلوهایی هستند که اطلاعات همان طبقه و یا اماکن مهم در طبقات دیگر را به نمایش می گذارند...

بیلبورد و توتم

این تابلوها نوعی از تابلوهای سایز بزرگ به هدف تبلیغات یا راهنمایی مخاطب هستند...

تابلو نما

این نوع تابلو ها برای معرفی فضای تجاری و اداری مروطه در سر درب آن فضا نصب میشوند، کـه بـاعـث دیده شد...

استیکر و حروف برجسته

بــرای تبلیغــات چــه در فضــای داخلــی و یــا فضــای خارجــی میتــوان از چــاپ اســتیکر و حروف برجس...

تابلو ایمنی (HSE)

این تابلوها جهت اطلاع رسانی کامل در مورد ایمنی، سلامت افراد و محیط زیست در محل های مربوطه نصب می گرد...