شرایط نصب تابلوها در فضاهای عمومی

شرایط نصب تابلوها در فضاهای عمومی

تابلو های تبلیغاتی:

همه تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری و شخصی، به جز موارد ذکر شده تحت عنوان تابلوهای بی نیاز از جواز، برای نصب در محل ها باید مجوز تابلو اخذ نمایند.قوانین نصب تابلوها در فضای عمومی:

تغییرات بعد از ساخت و نصب تابلو ها، باید کاملاً منطبق بر مشخصات تعیین شده در مورد تابلوها باشد.

هر گونه تغییر مغایر با مشخصات مندرج شده، باید با اطلاع و اجازه مسئولین ذیربط و یا تجدید مجوز صورت گیرد.

اجرای مفاد این مقررات در مورد تابلو ها، نباید دارای تناقض با سایر قوانین و مقررات شهری مصوب، مقررات ملی ساختمان و یا سایر مقرراتی که در مرتبه بالاتری نسبت به تامین سلامت و ایمنی و رفاه مردم، وضع و تصویب شده‌اند، باشد.

دارنده تابلو مسئول نگهداری از آن در شرایط منطبق با مجوز است، درغیاب این مسئولیت به مالک ملک، محول می گردد.

به کاربری هایی که از نظر قوانین کشور و ضوابط شهری اجازه استقرار و فعالیت در محل خود را ندارند، مجوز نصب تابلو داده نمی شود.

نکات مهم در مورد نصب تابلو:

در مناطق و ساختمان‌هایی که به درخواست هیئت مدیره مسئول و تصویب مسئولین ذیربط، محل های خاصی برای نصب تابلوها در نظر گرفته می‌شود،تبعیت از مشخصات مصوب برای کلیه دارندگان تابلو الزامی است.

در مناطق و ساختمان هایی با ارزش تاریخی، تابلو از مشخصات ویژه تبعیت می کنند. تعیین مشخصات تابلوها در این گونه مناطق و ساختمان ها منوط به ضوابط خاص یا طراحی مجموعه تابلوهای نمای ساختمان از جهت شکل، ابعاد، محل نصب، رنگ آمیزی، نورپردازی و غیر خواهند بود.

در طراحی مردمی تابلوها باید به چه نکاتی توجه کرد؟

خدشه دار نشدن شخصیت و هویت بافت و معماری با ارزش و تاریخی

تقلیل تاثیر ورودی تابلوها روی نمای ساختمان و مجموعه به حداقل میزان ممکن، از طریق محدودیت ابعاد، هماهنگی رنگ و شکل آنها با نما و تطابق محل نصب آنها با ساخت تقسیمات نمای ساختمان.

تلاش برای ارسال ساده و کامل پیامی مشخص.