ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما 1280 720 ریحان ساین

ضرورت شبرنگ بودن تابلوهای راهنما

نقش تابلوهای شبرنگ:

قسمت اصلی و تخصصی هر تابلو شبرنگی آن است به دلیل اینکه بخشی از اتفاقات در تاریکی انجام می‌گیرد باید تابوها نورافشانی شده تا توسط انسان ها دیده شوند، نورافشانی بیرونی مستلزم هزینه زیاد و در برخی موارد غیر ممکن است.

شبرنگ

شبرنگ چیست؟

شبرنگ یک ورقه از جنس پی وی سی می باشد که درون آن دانه های شیشه به طور منظم قرار گرفتن در اثر برخورد نور صفحه شبرنگ این نور به کره شیشه‌ای برخورد و به طرف انسانها بر می‌گردد و انسان قادر خواهد بود نوشتار و پیام تابلو را مشاهده و درک نماید. بسته به میزان نور تابیده شده از سطح شبرنگ رده‌های مختلف شبرنگ با کیفیت های متفاوت پدید می آید.

انواع شبرنگ:

شبرنگ رده مهندسی:

این شبرنگ به طور وسیع در تابلوهای انتظامی و اخباری استفاده می‌شود میزان حداقل بازتاب شبرنگ  رده سفید در شروع هفتاد کاندلا و حداکثر عمر مفید آن نیز ۷ سال است به عبارت دیگر پایان عمر مفید شب رنگ سفید وقتی است که میزان بازتاب آن کمتر از ۳۵ کاندلا باشد و این واقعه به طور آماری در سال هفتم اتفاق می‌افتد ولی باید دقت داشت که در مناطق شرجی و مناطق طوفان های شن به وفور وجود دارند این عمر کمتر بوده و حتی به نصف تقلیل می یابد.

رده مهندسی

شبرنگ لانه زنبوری پر باز تاب:

دانه های کروی شکل در محفظه بسته پر از هوا قرار داشته و این محدوده های کوچک با دیوارهای از یکدیگر جدا شده‌اند و ساختاری شبیه لانه زنبور دارند. این شبرنگ در تابلوهای راهنمای مسیر استفاده می‌شود، میزان حداقل در شروع ۲۵۰ کاندلا و حداقل عمر مفید آن نیز ۱۰ سال است. علیرغم قیمت اولیه بیشترین شبرنگ نسبت به شبرنگ قد مهندسی مناسب‌تر است که در ساخت راهنمای مسیر و تابلوهای راه‌های شریانی بزرگراهی و آزادراهی از این شبرنگ استفاده شود.

مطالعه ثابت نموده است با عنایت به کارآیی و عمر طولانی در نهایت تابلوهای ساخت و نصب شده از این نوع شبرنگ حدود ۳۰ درصد ارزانتر می باشد؛ علاوه بر میزان بالای بازتاب این شبرنگ زاویه دید این نوع شبرنگ نیز زیاد است. به عبارتی برای تابلوهای راهنمای مسیر جانبی و بالاسری مناسب و در حد خیلی خوب می باشد نتیجه اینکه در تابلوهای راهنمای مسیر استفاده از این نوع شبرنگ ارجحیت دارد.

شبرنگ لانه لانه زنبوری

شبرنگ رده الماسی:

این شبرنگ در تابلوهای موقت کارگاهی شرایط خاص استفاده می شود. میزان حداقل بازتاب آن در شروع کاندلا و حداقل عمر مفید آن نیز ۱۰ سال است، ساختار داخلی این شبرنگ متفاوت از دنیای دیگر بوده و از نوع منشور شیشه درست شده است. به دلیل حادثه‌خیز بودن کارگاه های موقت عمرانی که در مسیرهای برای تردد ایجاد می‌شوند برای اعلام هشدار هرچه بیشتر از این شبرنگ استفاده می شود همچنین زاویه بازتاب این نوع شبرنگ بسیار عالی و از دو نوع قبل بیشتر می باشد.

شبرنگ فسفری:

در شبرنگ های فلوئورسنتی از ترکیب منشور های نوری موجود در شبرنگ لانه زنبوری به همراه رنگ فلوئورسنتی استفاده می شود. رنگ فلوئورسنتی امواج فرابنفش با طول موج کوتاه نور خورشید را که غیر قابل مشاهده می باشند که جذب به صورت امواج با طول موج بلند و قابل مشاهده ساطع می کنند و این امر موجب می گردد علائم ترافیکی که رنگ فلوئورسنتی در آن به کار رفته است، در شرایط دید محدود روشن تر دیده شود؛ به این ترتیب علاوه بر آشکارسازی و ایجاد تمایز به دلیل اختلاف رنگ زمینه مشاهده این علائم از فواصل دورتر ممکن می گردد و مراجعه کنندگان فرصت بیشتری برای اجتناب از خطر خواهند داشت این شبرنگ دارای ساختار لانه زنبوری با رنگ فسفری و عمر مفید حداقل ۱۰ سال و دارای مواد فلوئورسنتی است.

شبرنگ فسفری