نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2019

اولین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2019

اولین دوره نمایشگاه بین‌المللی مراکز خرید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته

آذر ماه 1398 به همت مجموعه تجارت طلایی برگزار شد.

حضور غرفه ریحان ساین در نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو و افتخار میزبانی از بزرگان و اساتید این حوزه

اولین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2019

اولین دوره نمایشگاه بین‌المللی مراکز خرید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته

آذر ماه 1398 به همت مجموعه تجارت طلایی برگزار شد.

حضور غرفه ریحان ساین در نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو و افتخار میزبانی از بزرگان و اساتید این حوزه