نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2020

دومین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2020

دومین نمایشگاه بین‌المللی مراکز خرید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته روز 5ام تا 8ام دی‌ماه 1399 برگزار شد.

مجموعه ریحان ساین با افتخار در دومین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتل شو میزبان بزرگان صنعت ریتیل و خرده فروشی بود.

دومین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو 2020

دومین نمایشگاه بین‌المللی مراکز خرید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته روز 5ام تا 8ام دی‌ماه 1399 برگزار شد.

مجموعه ریحان ساین با افتخار در دومین دوره نمایشگاه بین المللی ایران ریتل شو میزبان بزرگان صنعت ریتیل و خرده فروشی بود.