نشست تخصصی بزرگان فودکورت ایران

اولین نشست و گفت و گوی تخصصی بزرگان فودکورت ایران

اولین دوره نشست تخصصی بزرگان فودکورت ایران، تاریخ 21 مرداد 1399 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان فودکورت کشور را در غرفه خود داشت.

اولین نشست و گفت و گوی تخصصی بزرگان فودکورت ایران

اولین دوره نشست تخصصی بزرگان فودکورت ایران، تاریخ 21 مرداد 1399 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان فودکورت کشور را در غرفه خود داشت.