همایش ایران ریتیل آوارد 2021

هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره‌های ماندگار صنعت خرده‌فروشی ( ایران ریتیل آوارد 2021 )

هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره‌های ماندگار صنعت خرده‌فروشی و برندهای برتر مراکزخرید و مجتمع‌های تجاری کشور طبق روال هر سال توسط ماهنامه تجارت طلایی برگزار می‌شود.

هتل المپیک تهران در تاریخ 21 خرداد 1400 مجدداً میزبان این رویداد ارزشمند خواهد بود.

شرکت ریحان ساین نیز در این همایش به عنوان “غرفه برتر” در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2020 انتخاب گردید.

هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره‌های ماندگار صنعت خرده‌فروشی ( ایران ریتیل آوارد 2021 )

هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از چهره‌های ماندگار صنعت خرده‌فروشی و برندهای برتر مراکزخرید و مجتمع‌های تجاری کشور طبق روال هر سال توسط ماهنامه تجارت طلایی برگزار می‌شود.

هتل المپیک تهران در تاریخ 21 خرداد 1400 مجدداً میزبان این رویداد ارزشمند خواهد بود.

شرکت ریحان ساین نیز در این همایش به عنوان “غرفه برتر” در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2020 انتخاب گردید.