چهارمین جشنواره تخصصی فودکورت 1398

چهارمین جشنواره تخصصی فودکورت 1398

چهارمین جشنواره تخصصی فودکورت 1398 2560 1707 ریحان ساین

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، خدمات و صنایع وابسته 1398

 

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، تاریخ 4 اذر 1398 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.
شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان فودکورت کشور را در غرفه خود داشت.