چهارمین جشنواره تخصصی فودکورت 1398

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، خدمات و صنایع وابسته 1398

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، تاریخ 4 اذر 1398 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان فودکورت کشور را در غرفه خود داشت.

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، خدمات و صنایع وابسته 1398

چهارمین دوره جشنواره تخصصی فودکورت، تاریخ 4 اذر 1398 در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

شرکت ریحان ساین در این همایش افتخار میزبانی از بزرگان فودکورت کشور را در غرفه خود داشت.